210 6984674      

Καλως ήλθατε

Σκοπός της δημιουργίας του παρόντος ιστότοπου είναι η γνωριμία του ασθενούς με την πληθώρα οφθαλμολογικών παθήσεων, με εύληπτο γι’ αυτόν τρόπο. Η πλοήγηση στα διάφορα πεδία στοχεύει να δώσει με κατανοητό, αλλά απολύτως επιστημονικό τρόπο, απαντήσεις αναφορικά με προβλήματα όρασης, από τα οποία ενδέχεται να υποφέρει σε κάποια φάση της ζωής του ένας άνθρωπος και τα οποία με την κατάλληλη ιατρική αντιμετώπιση δύνανται να προληφθούν και να θεραπευτούν πλήρως, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της ζωής του.

Επίσης, η παρούσα ιστοσελίδα επιλύει κάποιες βασικές απορίες, σχετικά με κοινά ή και σπανιότερα προβλήματα όρασης, καθιστώντας περισσότερο οικεία για τον ασθενή την επίσκεψη στον οφθαλμίατρο, ο οποίος μετά από ενδελεχή εξέταση λεπτομερή συζήτηση και εξατομικευμένη προσέγγιση, θα προτείνει την πλέον ενδεδειγμένη, για εκείνον, ιατρική αγωγή ή θεραπεία.