210 6984674      

Βυθοσκόπηση SmartScope

Η βυθοσκόπηση είναι ο έλεγχος του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, της ωχράς, του υαλοειδούς, της κεφαλής του οπτικού νεύρου και των αγγείων του βυθού. Σκοπός της βυθοσκόπησης είναι η έγκαιρη διάγνωση οφθαλμικών παθήσεων, που αφορούν στο εσωτερικό τμήμα του ματιού.

Ο παραδοσιακός τρόπος, με τον οποίο γίνεται η βυθοσκόπηση, απαιτεί πρώτα απ’ όλα καλή μυδρίαση, δηλαδή διαστολή της κόρης του ματιού με τη χρήση μυδριατικών κολλυρίων. Εν συνεχεία ο οφθαλμίατρος, στη σχισμοειδή λυχνία και με τη βοήθεια ειδικών φακών, κάνει την επισκόπηση του βυθού. Υπάρχουν διάφορα είδη φακών, άλλοι από τους οποίους προσαρμόζονται στον οφθαλμό (Goldman) και άλλοι όχι. Η μυδρίαση απαιτεί το λιγότερο 20 λεπτά και μετά την εξέταση η όραση του ασθενούς είναι θολή τουλάχιστον για 2 ώρες.

Η εξέταση αυτή γίνεται απλούστερη, γρηγορότερη και χωρίς καμία επίδραση στην όραση, με τη βοήθεια του Smartscope.

Πρόκειται για ένα μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας που μας επιτρέπει την άριστη επισκόπηση του βυθού χωρίς τη χρήση μυδριατικών κολλυρίων. Η εξέταση γίνεται γρήγορα, φέρνοντας σε κοντινή απόσταση από τον οφθαλμό του ασθενούς το μηχάνημα, το οποίο ουσιαστικά είναι μια κάμερα βυθού, ζητώντας από τον ασθενή να παρακολουθεί ένα φωτεινό στόχο. Ο γιατρός λαμβάνει εύκολα και άμεσα μία φωτογραφία του βυθού, ενώ αλλάζοντας τη θέση του φωτεινού "στόχου", εξετάζεται λεπτομερώς το σύνολο του βυθού.

Πλεονεκτήματα του Smartscope

 • Εξέταση χωρίς μυδρίαση.
 • Φωτογραφική απεικόνιση του βυθού σε έγχρωμη και ανέρυθρη μορφή.
 • Δυνατότητα να δει ο ίδιος ο ασθενής το βυθό με σκοπό την κατανόηση τυχόν αλλοιώσεων.
 • Δυνατότητα αποθήκευσης των φωτογραφιών σε ειδικό αρχείο για κάθε ασθενή, ώστε σε κάθε νέα εξέταση να μπορεί να γίνει σύγκριση με τις προηγούμενες λήψεις.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης της φωτογραφίας.
 • Δυνατότητα εύκολης βυθοσκόπησης στα παιδιά.

Ο νέος αυτός τρόπος βυθοσκόπησης, που πραγματοποιείται στο ιατρείο μας, είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε περιπτώσεις:

 • Σακχαρώδους διαβήτη, που προκαλεί σημαντικές βλάβες στο βυθό, τη λεγόμενη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, μια κατάσταση που απαιτεί συχνή παρακολούθηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων.
 • Ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς: Σειρά αλλοιώσεων που σχετίζονται με την ηλικία και προσβάλλουν την ωχρά και κατά κανόνα αποτελούν προοδευτικές βλάβες.
 • Υπερτασικών ασθενών, λόγω της πιθανότητας αμφιβληστροειδοπάθειας από υπέρταση.
 • Εγκύων, οι οποίες πρέπει να κάνουν βυθοσκόπηση και αποφεύγουν τη χρήση φαρμάκων μυδρίασης.
 • Ασθενών με υψηλή μυωπία
 • Γλαυκωματικών ασθενών