210 6984674      

Οφθαλμολογικές εξετάσεις

Η βασική οφθαλμολογική εξέταση περιλαμβάνει μέτρηση οπτικής οξύτητας, διαθλαστικό έλεγχο με ή χωρίς κυκλοπληγία, με σκοπό τη χορήγηση ή όχι γυαλιών οράσεως, έλεγχο χρωματικής αντίληψης, τονομέτρηση για καταγραφή της ενδοφθαλμίου πιέσεως, βυθοσκόπηση και εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία.

Αναλυτικά οι εξετάσεις που εκτελούνται είναι οι ακόλουθες.

Xαρακτηρισμός εξετάσεων:
 Εντός ιατρείου
 Εκτός ιατρείου
 Εντός & εκτός ιατρείου

   Βασική οφθαλμολογική εξέταση

   Βασική οφθαλμολογική εξέταση
 • Έλεγχος οπτικής οξύτητας
 • Διαθλαστικός έλεγχος (γυαλιά οράσεως)
 • Έλεγχος χρωματικής αντίληψης
 • Τονομέτρηση
 • Βιομικροσκόπηση
 • Βυθοσκόπηση
 • Κερατομετρία
 • Βασικός ορθοπτικός έλεγχος

   Διαθλαστική μελέτη

   Διαθλαστική μελέτη
 • Έλεγχος οπτικής οξύτητας
 • Διαθλασιμετρία
 • Διαθλαστικός έλεγχος με και χωρίς κυκλοπληγία
  • μέτρηση μυωπίας
  • υπερμετρωπίας
  • αστιγματισμού
  • πρεσβυωπίας
 • Κερατομετρία
 • Παχυμετρία κερατοειδούς
 • Bιομετρία

   Μελέτη γλαυκώματος

   Μελέτη γλαυκώματος
Εξετάσεις που πραγματοποιούνται εντός του ιατρείου
 • Μέτρηση ενδοφθαλμίου πιέσεως (τονομέτρηση)
 • Παχυμετρία κερατοειδούς
 • Βυθοσκόπηση
 • Οπτικά πεδία
 • Kαμπύλη πιέσεως
Εξετάσεις που πραγματοποιούνται εκτός του ιατρείου
 • Τομογραφία συνοχής OCT της κεφαλής του οπτικού νεύρου

   Οπτικά πεδία

   Οπτικά πεδία

Έλεγχος της κατάστασης των οπτικών νεύρων, με την καταγραφή του εύρους του οπτικού πεδίου του κάθε οφθαλμού, για τη διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος και ορισμένων νευρολογικών παθήσεων.

   Μελέτη καταρράκτη

   Μελέτη καταρράκτη
Εξετάσεις που πραγματοποιούνται εντός του ιατρείου
 • Έλεγχος οπτικής οξύτητας
 • Διαθλαστικός έλεγχος
 • Μυδρίαση
 • Βιομικροσκόπηση
Εξετάσεις που πραγματοποιούνται εκτός του ιατρείου
 • Κερατομετρία και / ή τοπογραφία κερατοειδούς
 • Βιομετρία

   Βυθοσκόπηση

   Βυθοσκόπηση

Έλεγχος βυθού με άμεσο και έμμεσο οφθαλμοσκόπιο και τρικατοπτρική ύαλο του GOLDMANN.

Βυθοσκόπηση χωρίς μυδρίαση, φωτογράφιση βυθού.

   Βιομετρία

   Βιομετρία

Απαραίτητη προεγχειρητική εξέταση στον καταρράκτη, για τον προσδιορισμό των βαθμών του ενδοφακού.

   Ορθοπτική μελέτη

   Ορθοπτική μελέτη
Έλεγχος του στραβισμού και της διπλωπίας.

   Φωτογράφιση βυθού

   Φωτογράφιση βυθού
Προσθίου ημιμορίου-βυθού.

Μάθετε για το SmartScope

   Φλουοροαγγειογραφία

   Φλουοροαγγειογραφία

Ειδική εξέταση για τη διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων του βυθού του οφθαλμού. Με ειδική κάμερα λαμβάνονται φωτογραφίες του βυθού, αφού προηγουμένως έχει χορηγηθεί ενδοφλεβίως ειδική χρωστική (φλουοροσείνη).

   Ψηφιακή αγγειογραφία με πράσινη ινδοκυανίνη

   Ψηφιακή αγγειογραφία με πράσινη ινδοκυανίνη

Παρόμοια εξέταση με την φλουοροαγγειογραφία, αλλά με διαφορετική χρωστική (πράσινη ινδοκυανίνη).

   Τομογραφία συνοχής (OCT) της ωχράς κηλίδας

   Τομογραφία συνοχής (OCT) της ωχράς κηλίδας
Σημαντικότατη νέα εξέταση για παθήσεις της ωχράς κηλίδας.

   Τομογραφία συνοχής (OCT) της κεφαλής του οπτικού νεύρου

   Τομογραφία συνοχής (OCT) της κεφαλής του οπτικού νεύρου

Σημαντική νέα εξέταση για την παρακολούθηση του γλαυκώματος, η οποία μετράει το πάχος της στιβάδας των νευρικών ινών (RNFL) και τη κοίλανση της κεφαλής του οπτικού νεύρου.

   Τοπογραφία κερατοειδούς

   Τοπογραφία κερατοειδούς

Χαρτογράφηση της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς, η οποία χρησιμεύει στη διάγνωση του κερατόκωνου, διαφόρων μορφών αστιγματισμού και στον προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό έλεγχο του καταρράκτη.

   Orbscan II

   Orbscan II

Εξέταση που δίνει σημαντικές πληροφορίες για τον κερατοειδή, τον πρόσθιο θάλαμο και την κόρη του οφθαλμού. Απαραίτητη στις διαθλαστικές επεμβάσεις.

   Παχυμετρία κερατοειδούς

   Παχυμετρία κερατοειδούς

Μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς.

Απαραίτητη εξέταση σε διαθλαστικές επεμβάσεις με laser και στη μελέτη του γλαυκώματος.

   Α & Β υπερηχογραφία

   Α & Β υπερηχογραφία
Υπερηχογραφικός έλεγχος του οφθαλμού.