210 6984674      

Οφθαλμολογία ενηλίκων

Στους ενήλικες και κυρίως σε εκείνους άνω των πενήντα ετών, γίνεται ενδελεχής έλεγχος για καταρράκτη και παθήσεις της ωχράς (ηλικιακή εκφύλιση ωχράς).

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη μέτρηση της ενδοφθαλμίου πιέσεως και τη λήψη τονομετρικής καμπύλης, καθώς επίσης και στην καταγραφή των οπτικών πεδίων.

Μεγάλης σημασίας είναι και η τακτική παρακολούθηση των διαβητικών ασθενών, λόγω συχνών επιπλοκών της νόσου στους οφθαλμούς.