210 6984674      

Δακρυοασκορρινοστομία

Με την επέμβαση αυτή, δημιουργούμε συρίγγιο μεταξύ του δακρυϊκού ασκού και της ρινικής κοιλότητας.

Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία.

Αρχικά γίνεται μία διατομή εσωτερικά του έσω κανθού, αποκαλύπτεται η πρόσθια δακρυϊκή ακρολοφία, διαχωρίζεται το περιόστεο από την ακρολοφία και παραμερίζεται ο ασκός από το δακρυϊκό βοθρίο.

Γίνεται διατομή κάθετα του δακρυϊκού ασκού και δημιουργούνται δύο κρημνοί. Αφαιρείται μέρος του ρινικού οστού, διατέμνεται ο ρινικός βλεννογόνος και δημιουργούνται 2 κρημνοί, οι οποίοι συρράπτονται με τους κρημνούς του ασκού.

Σωληνάριο σιλικόνης περνάει μέσω του άνω και κάτω δακρυϊκού σημείου του ασκού, στη ρινική κοιλότητα, όπου παραμένει για 6-12 μήνες.

Σκοπός της επέμβασης αυτής είναι η δημιουργία μιας τεχνητής οδού αποχέτευσης των δακρύων.