210 6984674      

Διαθλαστικές ανωμαλίες

Μία δέσμη φωτεινών ακτίνων, εισερχόμενη στο μάτι, φτάνει στον αμφιβληστροειδή, περνώντας διά των διαθλαστικών μέσων του ματιού, δηλαδή την πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς, την οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς, το υδατοειδές υγρό, την πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια του φακού και το υαλοειδές σώμα.

Η φωτεινή ακτινοβολία υφίσταται ουσιαστική διάθλαση στην πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς και στο φακό, ενώ αφού διαθλαστεί παίρνει τη μορφή ενός κώνου, του οποίου η βάση αντιστοιχεί στο άνοιγμα της κόρης και η κορυφή πάνω στον αμφιβληστροειδή, εάν το μάτι δεν έχει διαθλαστική ανωμαλία, ή μπροστά ή πίσω από αυτόν, αν υπάρχει διαθλαστική ανωμαλία.

Το εμμετρωπικό μάτι εστιάζει μία προσπίπτουσα παράλληλη δέσμη φωτεινών ακτίνων πάνω στον αμφιβληστροειδή. Με τον όρο αμετρωπία χαρακτηρίζουμε την κατάσταση θολής όρασης, που οφείλεται σε μη αρμονική σχέση μεταξύ διαθλαστικής δύναμης και αξονικού μήκους του ματιού, με αποτέλεσμα μια προσπίπτουσα παράλληλη δέσμη ακτίνων να μην εστιάζει πάνω στον αμφιβληστροειδή, αλλά μπροστά από αυτόν (μυωπία) ή πίσω από αυτόν (υπερμετρωπία).