210 6984674      

Γλαύκωμα

Τα γλαύκωμα είμαι μία ομάδα παθολογικών, οφθαλμολογικών καταστάσεων, που οδηγούν σε προοδευτική και μη αναστρέψιμη βλάβη του οπτικού νεύρου, με συνοδές διαταραχές των οπτικών πεδίων και της όρασης.

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις γλαυκώματος, υπάρχει αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, οφειλόμενη σε διαταραχή  της αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού, από τον πρόσθιο θάλαμο του οφθαλμού.

Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι το γλαύκωμα δεν είναι ταυτόσημο της αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης, γιατί υπάρχουν ασθενείς με υψηλή πίεση χωρίς γλαυκωματική βλάβη και ασθενείς με φυσιολογικές τιμές ενδοφθάλμιας πίεσης και με γλαυκωματικές βλάβες οπτικού δίσκου και απώλεια οπτικού πεδίου.

Το γλαύκωμα θεωρείται η δεύτερη κατά σειρά συχνότητας αιτία τύφλωσης στον «εξελιγμένο κόσμο». Αποτελεί μία ύπουλη νόσο, με σιωπηρή συμπτωματολογία και χαρακτηρίζεται ως «ο ύπουλος κλέφτης της όρασης». Λόγω της απουσίας συμπτωμάτων, το 50% των ασθενών δεν γνωρίζουν ότι έχουν γλαύκωμα.