210 6984674      

Διαθλαστικές επεμβάσεις - Laser

Δυνητικά πάσχοντες για διαθλαστική χειρουργική είναι:

Αμέτρωπες με σταθερή συνταγή γυαλιών τους τελευταίους 8-12 μήνες και ηλικίας άνω των 20 ετών.
Αμέτρωπες χωρίς συνυπάρχοντα οφθαλμολογικά νοσήματα (γλαύκωμα, εκφυλιστικές παθήσεις του κερατοειδούς,
   φλεγμονώδεις παθήσεις του οφθαλμού, ξηροφθαλμία, καταρράκτης).
Αμέτρωπες με καλή γενική κατάσταση.
 
Σημειώνεται ότι ο κερατόκωνος αποτελεί αντένδειξη για διαθλαστική επέμβαση με laser, αν και, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνδυαστεί η διόρθωση με laserμε τη μέθοδο CrossLinking.
 
Η επιλογή της επέμβασης για τους εν λόγω πάσχοντες γίνεται από τον ιατρό, με βάση τα δεδομένα της προεγχειρητικής εξέτασης, τις τεχνολογικές δυνατότητες του διαθέσιμου excimerlaser μηχανήματος και της τεχνογνωσίας του διαθλαστικού κέντρου.

Προεγχειρητικός έλεγχος

Γϊνεται από τον οφθαλμίατρο σε πλήρως εξοπλισμένο χώρο, με σκοπό να διαπιστωθεί η σταθερότητα της όρασης, η κατάσταση του κερατοειδούς και η γενική κατάσταση του οφθαλμού.
 
Ο προεγχειρητικός έλεγχος περιλαμβάνει:
 
Διαθλαστική μελέτη με και χωρίς κυκλοπληγία
Παχυμετρία κερατοειδούς
Τοπογραφία κερατοειδούς
Εξετάσεις στη σχισμοειδή λυχνία
Βυθοσκόπηση
Τονομέτρηση

Οι χρήστες φακών επαφής θα πρέπει να μην φορούν τους φακούς για 8 μέρες τουλάχιστον και αυτοί που φέρουν σκληρούς φακούς επαφής, τουλάχιστον για 15 ημέρες.